MOʻOLELO

Click here to download moʻolelo

Analula

ʻAʻohe analula no kēia moʻolelo

Click here to download moʻolelo

Analula

I hākālia nō a…
He ʻōlelo ʻikioma. E hoʻohālikelike mai i na laʻana ma lalo iho:
1) a) I hākālia nō a hala nā manō ma kēlā wahi, ua pakele ʻo Punia.
e) I nā manō nō a hala ma kēlā wahi, ua pakele ʻo Punia.
2) a) I hākālia nō a komo mai ʻo ia i ka lumi, ua hoʻomaka ʻo ia e uē.
e) Iā ia nō a komo mai i ka lumi, ua hoʻomaka ʻo ia e uē.
3) a) I hākalia nō a kāhea aku ʻo Kaleo, ua pane mai ʻo Kanani.
e) Iā Kaleo nā a kāhea aku, ua pane mai ʻo Kanani.
4) a) I hākālia nō a kūʻai ʻia ke kanakē, ua pau i ka ʻai ʻia.
e) I ke kanakē nō a kūʻai ʻia, ua pau i ka ʻai ʻia.

ʻĀina polikua a Kāne
He wahi ma ʻō aku o ke ʻalihi lani, kahi e hālāwai ai ka lani me ka moana; he
wahi hoʻi ma ʻō aku o ka lewa lani. Ke hele ke kanaka i ka ʻāina polikua, ʻaʻole
ʻo ia e hoʻi hou mai. He ʻōlelo kahiko ia no kahi e hele ai ke kanaka ma hope o
kona make ʻana.

He nani ia / Nani ia
He ʻōlelo ʻikioma. Ua like nō kona manaʻo me ka manaʻo o ʻOiai.
1) a) He nani ia, ua hele ʻo ia i ka ʻāina ʻē…
e) ʻOiai, ua hele ʻo ia i ka ʻāina ʻē…
2) a) He nani ia, he mau ʻelemkule lākou i kēia manawa…
e) ʻOiai, he mau ʻelemākule lākou i kēia manawa…

E ʻole…
He ʻōlelo ʻikioma.
1) “A e ʻole ʻo Punia i kēlē au kahiko o ka ʻāina, e lanakila ai nā kānaka
lawaiʻa i kēia mau lā.” ʻO ia hoʻi, inā ʻaʻole i loaʻa ʻo Punia i kēlā au
kahiko o ka ʻāina, ʻaʻole e lanakila nā kānaka lawaiʻa i kēia mau lā.
2) ʻIke ʻoe i kou hoaaloha ma kaʻe o ke alanui a ua pilikia kona kaʻa. Hoʻoku
ʻoe i ke kaʻa a kōkua aku iā ia ma ka hoʻihoʻi ʻana iā ia i kona hale. A
ʻōlelo maila ʻo ia iā ʻoe, “E ʻole nō ʻoe, ʻaʻole au paʻa ma ke alanui!” A ʻo
ka manaʻo hoʻi, inā ʻaʻole nō ʻoe i hele mai a kōkua mai iaʻu, a laila, aia nō
paha au ma kaÿe o ke alanui.
3) “E ʻole ʻo Kamehameha, lōkahi nā mokupuni o kēia paeʻāina nei.” ʻO ia
hoʻi, inā ʻaʻole i naʻi ʻo Kamehameha i nā aupuni o kēia paeʻāina, ʻaʻole
paha i lōkahi nā mokupuni o Hawaiʻi.
4) “E ʻole kou mau mākua, loaʻa mai ʻoe.” ʻO ia hoʻi, inā ʻaʻole i loaʻa kou mau
mākua, a laila, ʻaʻole ʻoe i hānau ʻia a ʻaʻole ʻoe ma ʻaneʻi.

Click here to download moʻolelo

Analula

ou mau kaikuaʻana
 He ʻōlelo kahiko a kaila kiʻekiʻe kēia analula. ʻO ka manaʻo o “ou mau kaikuaʻana”, ʻo ia hoʻi, “kou mau kaikuaʻana”.
 E nānā i nā laʻana ma lalo iho:
– E oʻu mau mākua, ua hoʻi mai nei au.
– E koʻu mau mākua, ua hoʻi mai nei au.
– E hele ʻoe i ou mau kūpuna.
– E hele ʻoe i kou mau kūpuna.
I kekahi manawa, hoʻohāʻule ʻia ʻo “mau” ʻoiai, aia nō kona manaʻo i loko nō o ka ʻōlelo. Ke hāʻule ʻo mau, hāʻule pū ke kahakō o nā huaʻōlelo e like me “makua”. E loaʻa ana ke kahakō ma hope o “nā” me “mau”.
 E nānā hoʻi i nā laʻana ma lalo iho:
– E oʻu makua, ua hoʻi mai nei au.
– E koʻu mau mākua, ua hoʻi mai nei au.
– I mua e oʻu pōkiʻi a inu i ka wai ʻawaʻawa…
– I mua e koʻu mau pōkiʻi a inu i ka wai ʻawaʻawa…
“Ma muli ʻoe make i ou mau kaikuaʻana.”
He ʻikioma kēia. ʻO ka manaʻo o “Ma muli ʻoe make,” ʻo ia hoʻi, “o make ʻoe”
a i ʻole, “ma hope make ʻoe”.
E nānā i nā laʻana ma lalo iho:
– Mai hele ʻoe i laila, ma muli moku kou wāwae.
– Mai hele ʻoe i laila, o moku kou wāwae.
– Mai hele ʻoe i laila, ma hope moku kou wāwae.
– E hana ʻoukou i ka haʻawina, ma muli ʻoukou nuku ʻia e ke kumu.
– E hana ʻoukou i ka haʻawina, o nuku ʻia ʻoukou e ke kumu.
– E hana ʻoukou i ka haʻawina, ma hope nuku ʻia ʻoukou e ke kumu.
I nānā aku ka hana o Keola…
Ua like ka manaʻo o kēia māmala ʻōlelo me ka manaʻo o “I ka nānā ʻana o
Keola…”, “I ka manawa a Keola i nānā ai…”, a me “iā Keola i nānā ai…”
E nānā i nā laʻana ma lalo iho:
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a i nāna aku ka hana…
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a i kona nānā ʻana aku…
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a i ka manawa āna i nānā aku ai…
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a iā ia i nānā ai…
– I hoʻolohe aku ka hana, ua lohe nā keiki i nā manu.
– I ka hoʻolohe ʻana aku, ua lohe nā keiki i nā manu.
– I ka manawa a nā keiki i hoʻolohe aku ai, ua lohe i nā manu.
– I nā keiki i hoʻolohe aku ai, ua lohe i nā manu.
Kainō, ua hele ʻoe.
He ʻikioma. E hoʻohālikelike mai i nā laʻana ma lalo iho:
– Kainō, ua hele ʻoe i ke kula.
– Ua manaʻo au, ua hele ʻoe i ke kula.
– Kainō, ʻaʻole e hiamoe ana ʻo Kapua.
– Ua manaʻo au, ʻaʻole e hiamoe ana ʻo Kapua.
ʻaʻole e kala wale
ʻO ka manaʻo o “kala” ʻo ia ka lōʻihi loa o ka manawa. A he mea maʻa mau ka
hahai ʻia ʻana o “kala” me nā huaʻōlelo ʻo “loa”, “wale”, a me “kahiko”. Inā
kau ka huaʻōlelo ʻo “ ʻaʻole” ma mua o “kala”, a laila, ʻo ka manaʻo, ʻo ia hoʻi,
ʻano lōʻihi ka manawa.
– “ ʻAʻole i kala ka noho ʻana o nā Haole ma ʻaneʻi.” ʻO ia hoʻi, ua noho ka poʻe
Haole ma ʻaneʻi no ka manawa lōʻihi, nā makahiki he nui wale.
nānā wale nō ka ʻeha
ʻO ka manaʻo o ia ʻōlelo, ʻo ia hoʻi, nāna wale nō ka hōʻeha ʻana aku, ʻo ia wale
nō ke kanaka nāna e hōʻeha.
E nānā mai i ka laʻana ma lalo iho:
– “Kuʻi aku ʻo Kalima iā Kaleo, a nāna wale nō ka ʻeha.”
Inā e hakakā ana ʻo Kalima me Kaleo a ʻoi aku ka ikaika a mākaukau o
Kalima ma mua o Kaleo a e lanakila ana nō ʻo Kalima no ka mea ua ʻeha nō ʻo
Kaleo, na Kaleo ka hōʻeha iā Kaleo, nāna nō e hōʻeha.
I piʻi ʻoe a loaʻa ko kaikaina…
Ua like ka manaʻo me “Ke piʻi ʻoe a loaʻa ko kaikaina…”
E hoʻohālikelike i nā laʻana:
– I hele ʻoe i ka halekūʻai, e kūʻai i ke koloaka.
– Ke hele ʻoe i ka halekūʻai, e kūʻai i ke koloaka.
– I ʻike ʻoe i kou māmā, e aloha aku iā ia.
– Ke ʻike ʻoe i kou māmā, e aloha aku iā ia.
Mai make ʻoe.
Like ka manaʻo o kēia māmala ʻōlelo me “Ua kokoke ʻoe e make.”
E hoʻohālikelike i nā laʻana ma lalo iho:
– Mai hāʻule ʻo Kalele mai ke kumulāʻau mai.
– Ua kokoke ʻo Kalele e hāʻule mai ke kumulaʻau mai.
– Mai hopu ʻia o ia e ka mākaʻi.
– Ua kokoke ʻo ia e hopu ʻia e ka mākaʻi.
ʻAʻole o kana mai kona lele.
He ʻikioma kēia. ʻO ka manaʻo, ua nui kona lele ʻana.
E hoʻohālikelike mai i nā laʻana:
– ʻAʻole o kana mai kāu hana!
– Nui kāu hana!
– ʻAʻole o kana mai ka uʻi!
– Nui ka uʻi!
ʻAʻohe pū kō momona o Oʻahu nei iā lākou.
He ʻōlelo ʻo “ ʻAʻohe pū kō momona iā ia” i ʻōlelo ʻia no ke kanaka i hiki ʻole
ka maʻalili kona huhū a i ʻole paha kona lanakila ʻana. ʻO ia hoʻi, inā momona
kekahi mea iā ʻoe, ʻaʻole ʻoe noʻonoʻo i ka huhū.
launa ʻole
 
He ʻōlelo kēia i like kona manaʻo me “ ʻaʻohe lua, ʻaʻohe like”. ʻO ia hoʻi, inā, ua loaʻa he kanaka ikaika loa, a kapa ʻia hoʻi ʻo ia he kanaka o ka ikaika launa ʻole, a laila, ʻaʻole he kanaka ʻē aʻe i like kona ikaika me ka ikaika o ua kanaka lā.
Ihu kāʻeʻaʻeʻa
 
He ʻōlelo kēia no ke kanaka maikaʻi loa ma ka ikaika a me ka mākaukau ma ke kaua ʻana a i ʻole ma ka pāʻani ʻana. Ua like me ka meʻe. He kanaka kaulana loa hoʻi i ka ikaika, me ke akamai, e like me Māui i ka lawaiʻa.
Pūnāwai momona
He ʻōlelo kēia.
Inā he ʻāina kou a i ʻole he mau ʻāina a no ka ʻāina mai kāu
meaʻai a me nā mea ʻē aʻe e pono ai kou noho ʻana, ʻo ka ʻāina kou pūnwai
momona. A inā he hōkele paha kou a no ua hōkele lā mai kāu waiwai ʻo ia
paha kou pūnāwai momona. Eia naʻe, ʻaʻole no ka hōkele mai ka waiwai akā,
no ka ʻāina e pili ana i ua hōkele lā ka waiwai.

Click here to download moʻolelo

Analula

1.                  …i mea e maopopo ai ka ‘oia’i’o,

..•i mea e painu ai PIKO = as a means   to

Ua kipa ‘ia ka lio i mea e pau ai kona ‘eha.Ke hele nei ‘o ia i ke kulanui i mea e maopopo aiiā ia ka     ‘ōlelo Hawa’ii.

Kū’ ai aku nei lāua i ke ka’a i mea e loa’a ai ke kālā.

                                     

2.     Na lāua mai ʻo Hākau…

    Pepeke  Kālele Nono’a

    Na wai + piko

    No wai + piko

Na wai kēia keiki kolohe?

Na’u nō anei kēlā makana?

No nā Kānaka Maoli ka ‘āina nei

            3.              I noho ‘oe,  a i hānau he keiki kāne,...

    i pepeke………….....inā  + pepeke

i painu piko = inā e painu piko

Inā e noho ‘oe, a inā e hānau he keiki kāne,…

             4.      ...eia kā he malo lau‘ī kou…      Eia kā + hopuna’olelo

Come to find out…, So at last….., As it turns out……

Nā Analula Hou

1.       …ho’i maila me ia lehulehu kamali’i, aka hale…

a + ki’a           a (hiki i) +  ki’a

until, to, as far as

2.            ma hope o laila,…ma hope o “kēlā”

3.      I  keiki  ho’okama  oe nau?    I + kia      (E lilo PIKO   + ki’a)

“ano like ka “i” me ka mana’o o ka “he”

I ali’i no ‘oe, i kanaka au la.

I kahu na ka’u mau keiki he ‘elima.

I ‘ī ‘oe no Maui a puni.

4.         Aia no ke noho lā Aia PIKO + ke painu nei/

                still, continues to

                         Aia nō ‘o Keala ke noho lā i Wai’anae.

   Aia ‘oe ke hana nei ma McDonald’s ma Nānākuli?

   Aia ‘o Mumia Abu-Jamal ke ho’opa’a ‘ia nei ma ka hale pa’ahao.

5.                 He pahu aha kēia e kani nei?               He mea aha + PIKO?

          He aha ke ‘ano o kēia pahu e kani nei?

He pua aha kēnā ma kou lei?

                     He wa’a aha kēlā e holo mai nei?

                     He halepule aha ko laila?

6.           Ua ‘olu’olu ‘o Hākau me ke ano ho’okamani   ‘Umi.

Painu(1) PIKO me ke ‘Ano Painu(2)

Ua ‘ōlelo ‘o ia nei ia’u me ke ‘ano ‘o’ole’a.

lā ia e noho iho ana me ke ‘ano mino’aka, hā’awi ‘ia maila nā makana.

E kū’ai hele ana ‘o Kahele me ke ‘ano maka’ala.

7.

          ...a kipaku ‘okoa iā ‘Umi,…        Painu  ‘Oko’a  + PIKO

Painu ka PIKO me ka hō’ike ʻē ‘ole i kona mana’o e painu

I ko’u hīmeni ‘ana i ka mele, kū ‘oko’a a’ela ‘o ia a ha’alele iā mākou.

Ku’i ‘oko’a kēlā wahine i ka’u wahine iā lāua e kū ana ma kekahi laina.

Ha’awipio ‘oko’a kona hui ma ka ho’okūkū i nehinei.

1.                  …lilo ia i hala no Pai’ea e make ai (‘o Pai’ea) iā ‘Umi i ka wā e puni ai ‘o Hawai’i iā ‘Umi.

Kāhulu  Pepeke  Piko Hou

 

2.                  …kaumaha loa lāua, no kā lāua hūnōna, i ka loaa ‘ole o ke aku.

     i… . . . . . . Ami ‘Ākena ʻAʻano

by, because of, for, due to, causation of the state “kaumaha

3.                  …nānā akula ia i ke kino o ‘Umi, he kino hanohano, a kohu ali’i,...

kohu  + kikino

just like a…, resembles asimilar to a…

Kohu pōhaku kēia ‘i’o pipi!

Aahu mau ‘o ia i kēlā ano lole kohu hipi.

4.                                    Kohu  mea lā  hopuna ‘ōlelo

seems as though, it’s as if, Just like,…

Kohu mea , ‘aole oe i lohe i mea āna i kauoha mai ai iā kāua.

1.            He aha mai nei kāu? He aha kāu kumu i hele mai ai?

He aha kāu kumu o ka hele ‘ana mai?

He aha kāu huaka’i o ka hele ‘ana mai?

2.            I hoouna mai nei nā wahi elemākule ia’u i mua ou e ke ali’i, e ‘ōlelo aku iā ‘oe….   I   Painu  PIKO…..

Like me “Ua” akā aia kekahi kumu no ka painu ‘ana.

I ho’ouna ‘ia aku ‘o ia ma laila e noi aku iā Pualani.

I hele mai nei au e hō’ike aku iā ‘oukou i ka papahana.

I kū’ai ‘ia mai nei ka makana e a’u e lawe aku i ka pā’ina lā hānau.

3.            No ka mea, lāua ka mālama o ke akua,…

(Aia) iā lāua ka mālama o ke akua,…

Aia ia’u ke kālā.           Pepeke   Henua

la’u ke kālā.                     Pepeke   Kālele  Henua

 

A hoi maila ka ‘elele, a mua o ua mau elemākule nei,…

+   ioa henua

 

 

 

4.            E aho e pii wale kāua e nānā i ka pono… E aho  +  ke  kia

        E aho  +  e  painu PIKO

It is better or preferable…, Mo bettah!…

5.            Āhea lāua a puka mai i Hilo nei? = Āhea lāua e puka mai ai?

until

‘Apōpō, a kēlā lā aku, hiki mai.

6.            Ua pau aku nei nā kanaka  me Ka‘ōleiokū  i ke kuahiwi i ka   mahi’ai.

Ua hele aku nei nā kānaka a pau me Ka’ōleiokū i ke kuahiwi i ka mahi’ai.

7.            Kai ke kanaka ikaika o kēia!         (He) Keu ke kanaka ikaika o kēia!

How very…!, How very…!, Oh how…!

8.            i ‘ole e kuhihewa lāua,…    ole e painu PIKO / ole PIKO e   painu

so that not…, in order not…, so would not,…

9.            ‘A’ole me kēia ko kāua mau haku o ka noho ana, iā Līloa,…

‘A’ole me kēia ko kāua mau haku i noho ai, iā Līloa,…

He aha kāu mea’ai o ka ‘ai ‘ana mai?

‘A’ole au ‘ike i ko lāua kumu o ka ha’alele wale ‘ana aku.

He aha mai nei kāna o ka uē ‘ana?

10.         ‘A’ole o kana mai ua mea he nui,…

‘A’ole o kana mai ka nui,…

Aole o kana  mai ke kia  o kekahmea..

Aole kana  mai ke kia o kekahi  mea

extremely, beyond compare, without limit ever so, super …. !

‘A’ole o kana mai ka hūpō o kēlā haumāna!

‘A’ole o kana mai ka nani o ka ‘āina nei.

‘A’ole o kana mai ko kāna keiki moloā.

11.        …eia aku nō ma hope.        approaching,  nearby, soon

12.         ‘O ko māua mea ia i ho’i maila… Kāhulu Pepeke Piko Hou

kumu/reason

13.         Kāhāhā, kainō a hoonene kāua, a laila, kauila ke Akua, aole kā he nene  kaua,...                                    Kainō +   pepeke,   ‘aole  kā  +   pepeke

1.      aia nō a i ka ‘āina, a laila pahu, ma ke ‘ano hō’ailona a kahuna.

Aia (nō) a + Pepeke

Only when…, Only if…, Not until…, Not unless…, Depending on…, As soon as (CONDITIONAL!!!)..

Aia nō a pau lāua i ka hiamoe,…

Aia nō a he keiki kāu,…

Aia nō a ‘ike ‘ia ka hō’ailona,…

2.           ..holo akula lāua a pau ke ahupuaa hookahi, hina ihola ‘o Kakohe

i lalo…            Pau PIKO i ka painu (‘ia)

 

Pau kēia mokupuni iā lākou i ka holoholo.

Ua pau nā mo’olelo o loko o ka’u puke i ka heluhelu ‘ia. ‘A’ole i pau ku’u aloha i ka hā’awi ‘ia aku..

1.                  ma Kawaihae mua e hele ai, no kona makemake loa e ‘ike iā Kawaihae.

ma   kekahi  wahi  mua  e PAINU ai…

Ua no’onoo ihola māua ma Hāna mua e hele ai.

Ma Lāna’i mua e holo ai, a laila e holo aku no Molokai.

2.                  ‘A’ole ‘oe e pono ke hele ma ke komohana; eia wale nō ka pono iā ʻoe e hele mua  ‘oe ma ka hikina.

eia wale nō ka pono + i/iā kekahi  mea, e  PAINU

Aole nō kāua e pono ke kakali ma uka nei, eia wale nō  ka pono kāua, e hoi aku no  kauhale.

Mai noho a uē! Eia wale ka pono oukou, e kū’ē aku i kāna hana.

 

3.                  ‘A’ole i pau ka waiwai o ua keiki nei, pau ʻē ko Pai’ea waiwai.

PAINU  ʻē  ( beforehand, earlier, already…)

Kainō pōloli nō oukou, eia kā ua ai ‘ē oukou i kahi paipika.

Ma mua o ka ha’alele ‘ana, e hoomākaukau ‘ē , nā pono lawaia.

1.       …ʻelua anahulu e hala iau ma Maui nei, a laila halo aku  wau.

# mea e hala  + i/iā kekahi  mea, a  laila

‘Elua wale hola e hala iā māua ma kēia hale inu, a laila e hui pū aku kākou ma ka hōkele.

Inā ‘elima papa e hala iā ‘oe ma kēia kau, a laila loa’a iā ‘oe ka F

 ʻAʻohe analula no kēia mokuna

1.            …hopu i ka lā’au pololū kāua, hopu i ke kaula, me kauwahi nehu...

kauwahi KIKINO    (kekahi mau wahi KIKINO / kekahi  wahi)

Ma mua o ka hele ‘ana, e ki’i au i ka peni me kauwahi puke.

Ke ‘ike hou ‘oe iā Pua, e hā’awi aku i kauwahi kālā iā ia.

2.           Ua pi’i kēlā ma luna o ka pali, a i nānā iho ka hana...

i PAINU hunekuhi + ka hana o kekahi mea... (i ka painu ‘ana…)  I holo aku ka hana a ka ‘īlio ma ʻō, lele a’ela kahi manu i luna.

I mino’aka mai kona hana ia’u, ‘o ka ‘aka’aka ihola nō ia.

 ʻAʻohe analula no kēia mokuna

1.       “Pehea lā e pau ai ka pepehi ‘ana o ke akua?” wahi a ‘Umi. ‘Ī mai ‘o Pi’ikea,

aia nō a loa’a ke keiki.”

                            Aia a hānau hou ke keiki...

aia a PAINU + PIKO / aia + PIKO + a PAINU / aia a māmala ‘ōlelo (conditional!!!)

Aia a loaa ‘oe kāu keiki pono’ī, e maopopo oe ka nui o ka hana.

Aia a piha oe makahiki he 18, a laila hiki ‘oe ke komo aku.

1.       …a ala maila, a ‘ike maila i ke kaiko’eke, akahi nō a halawai, a lele maila e uē,…

Akahi  nō a PAINU + PIKO/’Akahi  nō + PIKO + a PAINU

(finally, just, first time)

Akahi au a ikemaka i ke kanaka nona maka he ekolu.

Akahi ho‘i a pau pepa i ke kikokiko ‘ia.